MAITOKARTANO

Erikoistuminen tuo tehokkuutta

Maitokartanon sijainti kartalla

Tietoja

Maitokartano on Markku Kiljalan ja Janne Paanasen omistama pelkästään maidontuotantoon keskittynyt navetta. Navetta on rakennettu vuonna 2006 ja se aloitti toimintansa 1.1.2007.

Navetan ulkomitat ovat 25m x 60m ja lypsylehmien määrä on noin 120. Lypsy tapahtuu SAC:in 2x8 kalanruotoasemalla.

Lehmävasikoiden kasvatus on ulkoistettu nuorkarjan-kasvatustilalle. Sonnivasikat menevät välitykseen A-tuottajien kautta.

Aperuokinta tapahtuu mattoruokkijan avulla ja se on täysin automatisoitu. Rehu sekoitetaan kiinteässä sekoittimessa, joka annostelee sen hihnalle, josta kola jakaa sen ohjelmoituihin ruokintaryhmiin.

Navetassa oleva vartiointi ja kulunseuranta tapahtuu elektronisesti liiketunnistimilla ja kameravalvonnalla. Navetassa ja pihalla on kameravalvonta, joka tallentuu tietokoneelle. Osa valvontakameroiden kuvista on nähtävissä internetin kautta. Poikimakarsinasta on nähtävillä julkisesti yhden kameran kuvaa, ”Kamera” -alasivulla. Vikatilanteissa, jotka johtuvat esim. liikkeistä, savusta tai vioista lämmitys/jäähdytyskoneissa tulee hälytys suoraan matkapuhelimeen.

Parsien kuivitus ja puhdistus tapahtuu koneellisesti Kersten harja-kuivikekoneella. Kersten Navettarenki harjaa parsien kumimatot puhtaaksi, heittää parsiin uudet kuivikkeet ja puhdistaa ritiläpalkit lannasta.

Ilmastoinnin perusperiaatteena on se, että poistoilma imetään imureilla ulos. Hormien imuaukot ovat alhaalla, jotta kaikkein lämpimintä ilmaa ei saman tien poistettaisi. Harjalla on vain yksi pieni puhallin joka poistaa navettaan kertyneet kevyet kaasut. Poistopuhaltimet ovat taajuusmuuttajasäätöisiä. Niiden hyvinä puolina on pitkä ikä, tarkka säädettävyys sekä energian säästö. Korvausilma tulee seinäelementtien päällä olevien suotolevyjen läpi. Niiden pinta-ala riittää talvi aikaan ja kesäksi ne poistetaan ja ohut verkko josta ilma pääsee vapaasti vaihtumaan. Navetassa käytetään kylmimmillä keleillä lisälämpöä. Reunimmaisten parsirivien vaakaputkissa, lypsyasemalla ja vasikkahuoneessa on lämmitysvesikierto. Se takaa, että ilmanvaihtoa ei pakkasella tarvitse pienentää. Näin ilma on aina kuivaa, eikä pintojen hikoilua tarvitse pelätä. Lietekanavista imetään kaasuja kahdella imurilla.

Käyttöveden ja tarvittaessa navetan lisälämmöntarve tuotetaan omalla lämpökeskuksella. 80 kW lämpökeskus on varustettu 10 m3 stokerisiilolla ja automaattisella tuhkanpoistojärjestelmällä. Poltettavana materiaalina käytetään pääsääntöisesti haketta.

Osuuskunta koneasema Future vastaa traktoreiden ja konekaluston vuokrauksesta ja se toimii pääsääntöisesti pelto- ja konetöiden hoitajana. Yhtymällä on melkein kaikki koneet ja kalusto, mitä peltotöissä tarvitsee.

 

Tilalla työskentelee omistajien lisäksi yksi vakituinen henkilö, Jarno Hirviniemi, ja muutamia määräaikaisia työntekijöitä. Jarno vastaa karjanhoidon lisäksi osaksi konetöistä ja laitekunnossapidosta, jarno(a)maitokartano.fi