MAITOKARTANO

Erikoistuminen tuo tehokkuutta

Maitokartanon sijainti kartalla

Tietoja

Maitokartano on Markku Kiljalan ja Janne Paanasen omistama pelkästään maidontuotantoon keskittynyt navetta. Navetta on rakennettu vuonna 2006 ja se aloitti toimintansa 1.1.2007.

Navetan ulkomitat ovat 25m x 60m ja lypsylehmien määrä on noin 120. Lypsy tapahtuu SAC:in 2x8 kalanruotoasemalla.

Liharotuiset vasikat menevät välitykseen A-tuottajien kautta.

Aperuokinta tapahtuu mattoruokkijan avulla ja se on täysin automatisoitu. Rehu sekoitetaan kiinteässä sekoittimessa, joka annostelee sen hihnalle, josta kola jakaa sen ohjelmoituihin ruokintaryhmiin.

Navetassa oleva vartiointi ja kulunseuranta tapahtuu elektronisesti liiketunnistimilla ja kameravalvonnalla. Navetassa ja pihalla on kameravalvonta, joka tallentuu tietokoneelle. Osa valvontakameroiden kuvista on nähtävissä internetin kautta.

Vikatilanteissa, jotka johtuvat esim. liikkeistä, savusta tai vioista lämmitys/jäähdytyskoneissa tulee hälytys suoraan matkapuhelimeen.

Parsien kuivitus ja puhdistus tapahtuu koneellisesti Kersten harja-kuivikekoneella. Kersten Navettarenki harjaa parsien kumimatot puhtaaksi, heittää parsiin uudet kuivikkeet ja puhdistaa ritiläpalkit lannasta.

Käyttöveden ja tarvittaessa navetan lisälämmöntarve tuotetaan omalla lämpökeskuksella. 80 kW lämpökeskus on varustettu 10 m3 stokerisiilolla ja automaattisella tuhkanpoistojärjestelmällä. Poltettavana materiaalina käytetään haketta.

Osuuskunta koneasema Future vastaa traktoreiden ja konekaluston vuokrauksesta ja se toimii pääsääntöisesti pelto- ja konetöiden hoitajana. Futurelta ostetaan työvoimapalveluja ja Futere tuottaa lomituspalveluja.